Policjanci z Łomży podjęli się misji edukowania mieszkańców, zwłaszcza młodych ludzi, na temat znaczenia bycia widocznym na drodze. Inicjatywa, znana pod hasłem „”Odblaski? Biorę w ciemno!””, skupia się na promowaniu noszenia elementów odblaskowych nie tylko poza terenem zabudowanym, ale i w obrębie miasta. Kampania, która rozpoczęła się pod koniec października, już zdążyła dotrzeć do licznych szkół w Łomży, gdzie policjanci przekazują ważne informacje i rozdają odblaski.

Spotkania z uczniami miejscowych szkół, takich jak Szkoła Podstawowa nr 7 czy Zespół Szkół Technicznych, są okazją do omówienia problemów związanych z niewystarczającą widocznością pieszych oraz konsekwencjami tego stanu rzeczy. Funkcjonariusze, poprzez interaktywne pogadanki, podkreślają jak dużą rolę w zapobieganiu wypadkom drogowym odgrywają elementy odblaskowe.

W ramach akcji, policjanci nie tylko edukują, ale również wyposażają młodzież w środki poprawiające ich widoczność. Jest to ważny krok w przełamywaniu stereotypu, że odblaski to atrybuty wyłącznie dla dzieci. Działania te spotkały się z pozytywnym odbiorem wśród uczniów i będą kontynuowane.

Nie mniej ważne jest przypomnienie, że od 31 sierpnia obowiązują zmienione przepisy, zgodnie z którymi piesi poruszający się po zmroku poza terenem zabudowanym muszą być wyposażeni w elementy odblaskowe. Mimo to, nie brakuje osób lekceważących ten wymóg, co skutkuje mandatami karnymi. Policjanci apelują, aby nie traktować tego obowiązku jako kolejnego przepisu, lecz jako szansę na zwiększenie własnego bezpieczeństwa.

Źródło: https://lomza.policja.gov.pl/

Archiwum: luty 2024