Fundacja „”Aktywizacja bez granic”” obecnie prowadzi rekrutację uczestników do innowacyjnego projektu, który został powołany do życia dzięki współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt ten, będący częścią Modułu III programu „”Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością””, kierowany jest do specyficznej grupy osób. Aby móc skorzystać z oferowanego wsparcia, kandydaci muszą spełniać określone kryteria: posiadanie obywatelstwa Ukrainy, przekroczenie granicy polskiej po określonej dacie, posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności wydanego na Ukrainie oraz zamieszkiwanie na terenie jednego z wymienionych województw.

Program oferuje uczestnikom szeroki wachlarz korzyści. Osoby zakwalifikowane do projektu mogą liczyć na bezpłatny kurs językowy, który jest kluczowy dla lepszego porozumiewania się i integracji. Ponadto, projekt przewiduje wsparcie finansowe, które obejmuje dofinansowanie kosztów utrzymania, w tym najmu mieszkania, oraz dofinansowanie do wyżywienia. Ważnym aspektem wsparcia jest także opieka specjalistów – uczestnicy projektu mogą korzystać z usług psychologa, doradcy zawodowego czy prawnika, co znacząco przyczynia się do poprawy ich sytuacji życiowej i zawodowej.

Projekt nie zapomina również o aspekcie integracyjnym i mobilności uczestników. W ramach działań przewidziane są zajęcia integracyjne, które pomagają w nawiązywaniu nowych kontaktów i adaptacji do życia w nowym środowisku. Dodatkowo, uczestnicy otrzymują dofinansowanie do kosztów transportu na zajęcia, co jest istotnym elementem wsparcia. Szczegółowe informacje na temat projektu i sposobu aplikacji dostępne są na stronie internetowej Fundacji.

Źródło: https://lomza.praca.gov.pl/

Archiwum: styczeń 2024