W Łomży zauważalny jest wzrost świadomości wśród seniorów w kontekście prób oszustw telefonicznych. Policjanci z tego miasta otrzymali informacje o trzech przypadkach, w których osoby w podeszłym wieku uniknęły strat finansowych dzięki rozwadze i nieufności wobec nieznajomych dzwoniących z prośbą o pieniądze.

Zdarzenia te miały miejsce wczoraj, kiedy to oszuści próbowali wyłudzić środki finansowe od trzech łomżynianek w wieku 76 do 90 lat. Przestępcy liczyli na naiwność kobiet, podszywając się pod ich krewnych potrzebujących pieniędzy na pokrycie kosztów związanych z rzekomym wypadkiem drogowym. Na szczęście, żadna z potencjalnych ofiar nie uwierzyła w zmyśloną historię i nie przekazała żądanej kwoty, zamiast tego informując Policję o podejrzanej sytuacji.

W celu uniknięcia podobnych incydentów, ważne jest zachowanie ostrożności w przypadku otrzymywania telefonów od osób podających się za członków rodziny i proszących o pieniądze. Nie należy podejmować pochopnych decyzji ani udostępniać informacji o swoich finansach. Zawsze warto skontaktować się z innymi członkami rodziny, aby potwierdzić prawdziwość takich próśb.

Ważne jest również podkreślenie, że funkcjonariusze policji nigdy nie informują o swoich działaniach telefonicznie ani nie proszą o przekazywanie pieniędzy. W przypadku podejrzeń, należy natychmiast zakończyć rozmowę i nie wdawać się w dyskusje z potencjalnym oszustem.

Apeluje się także do opiekunów osób starszych o informowanie ich o możliwości wystąpienia takich oszustw. Ważne jest, aby seniorzy byli świadomi ryzyka i wiedzieli, jak reagować w sytuacji, gdy ktoś prosi ich o pożyczenie dużej sumy pieniędzy. Ostrzeżenia i edukacja mogą odgrywać kluczową rolę w ochronie oszczędności życia seniorów.

Źródło: https://lomza.policja.gov.pl/

Archiwum: luty 2024