W Łomży, przy okazji 161. rocznicy Powstania Styczniowego, odbyły się uroczyste obchody, podkreślające wagę tego historycznego wydarzenia dla miasta i regionu. Ceremonie rozpoczęły się przy pomniku Bohaterów Powstania Styczniowego oraz tablicy upamiętniającej zamordowanych gimnazjalistów z 1863 roku. Władze miasta, z zastępcą prezydenta Andrzejem Stypułkowskim na czele, wraz z przedstawicielami różnych instytucji i organizacji, złożyły kwiaty, oddając hołd przeszłości.

Miasto ogłosiło również konkursy ofert na wspieranie kultury fizycznej i sportu, przeznaczając na ten cel 1,4 miliona złotych. Ta inicjatywa ma na celu promowanie zdrowego trybu życia i aktywności wśród mieszkańców.

W kontekście ekologicznym, na podstawie „Prawa wodnego”, wprowadzono opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Te zmiany dotyczą działek o powierzchni powyżej 3500 m2, które zmniejszają biologicznie czynną powierzchnię terenu.

Teatr Lalki i Aktora w Łomży przygotował specjalny program na ferie, oferując mieszkańcom i odwiedzającym miasto różnorodne spektakle i doświadczenia teatralne. Działania te mają na celu promowanie sztuki i kultury w mieście.

Kolejną ważną inicjatywą jest Konkurs „Mój pomysł na biznes – Zabiznesuj w Łomży”, skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych. Konkurs ten zachęca młodych ludzi do przedsiębiorczości i kreatywności, oferując atrakcyjne nagrody finansowe dla najlepszych pomysłów biznesowych.

Na zakończenie, przypominamy o obowiązku złożenia oświadczenia o wartości sprzedanych napojów alkoholowych za rok poprzedni i dokonania odpowiednich opłat. Urząd Miejski w Łomży udostępnia wszystkie potrzebne informacje w tej kwestii, umożliwiając mieszkańcom łatwe dopełnienie formalności.

Źródło: http://www.lomza.pl/

Archiwum: styczeń 2024